Schrift biedt een geïnteresseerd publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel

Schrift geeft inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur.

Behalve aan bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen en thema's besteedt Schrift aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de wereld van het oude Nabije Oosten.

Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

In Schrift leest u:

-  alles wat u altijd hebt willen weten over de Bijbel, maar nooit hebt kunnen vragen;
-  de meest recente wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten;
-  cultuurhistorische achtergronden van de Bijbel;
-  sprankelende analyses van bijbelteksten;
-  in elke aflevering een verrassend onderwerp, open en informatief behandeld.

Schrift is een uitgave van de uitgeverijen Gooi en Sticht/Kok/VBK|media Utrecht.