Schrift 265 SefanjaSchrift 265 Sefanja
jaargang 45 • nummer 1 • februari 2013

Ten geleide

Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla. – ‘Dag van toorn, die dag waarop de wereld zal vergaan tot as.’ De aanhef van het lied dat eeuwenlang deel uitmaakte van de mis voor de overledenen, zet de toon voor wat ons te wachten staat. Angst en ontzag voor God en zijn laatste oordeel spreken uit dit gregoriaanse gezang, waarvan de tekst aan Thomas van Celano wordt toegeschreven, een franciscaner monnik uit San Dominiano in Assisi in de eerste helft van de dertiende eeuw. Dat het gezang mensen van alle tijden sterk heeft aangegrepen, blijkt zowel uit het aantal vertalingen van deze tekst als uit het aantal componisten dat zich door de gregoriaanse melodie heeft laten inspireren. Enkele van de vele namen: Mozart, Verdi, Berlioz, Mahler, maar ook eigentijdse songwriters als Bob Dylan.

De ‘dag van de toorn’ vormt een rode draad door de zogeheten ‘twaalf profeten’. Het bijbelboek Sefanja, genoemd naar de gelijknamige profeet, behoort hiertoe. Dit bescheiden boekje telt drieënvijftig verzen, verdeeld over drie hoofdstukken. Sefanja betekent overigens ‘JHWH heeft beschermd’, maar de inhoud van zijn boodschap roept allerminst het beeld van bescherming op. Integendeel, de nadruk ligt op de dag van toorn.

Wat bezielt Sefanja? Het is crisis in Jeruzalem. Het volk luistert niet meer naar JHWH. Er is volop reden voor een grote schoonmaak. De auteur beschrijft in prachtige beeldtaal hoe de aarde wordt leeggeveegd. Een totale vernietiging? Niet helemaal. Eerst een dag ‘om van de buren af te komen’, dan de dag van vlijmscherpe zelfkritiek en daarna de dag voor het onderscheid tussen de goeden en de kwaden. Er is nog toekomst voor Jeruzalem, maar dan moet er wel heel wat veranderen, en Sefanja vestigt zijn hoop vooral op de armen.

Lut Callaert, redactiesecretaris

Inhoud

Bob Becking Crisisjaren. Sefanja: profeet tussen eb en vloed 3
Klaas Spronk Verbeelding van de oordeelsdag 8
Harm van Grol Wat valt er nu nog te zeggen? De opbouw van het boekje Sefanja 12
Hans de Wit De crisis van de rijken en de hoop van de armen 17
Eric Peels Verteerd, verdeeld, veranderd. De volken in profetisch perspectief 22
Hanneke van Loon God is rechtvaardig in zijn midden 27
Harm van Grol Doorgeschreven Schrift 32
Corrie Vervest Boekbespreking 35
Gerard van Broekhuizen Naschrift: God zoekt de mens 36

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Verteerd, verdeeld, veranderd van Eric Peels. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Peels, Eric: Verteerd, verdeeld, veranderd. De volken in profetisch perspectief (212.87 kB)