b_200_0_16777215_00_images_stories_Titelbladen_Titelblad267b.jpgSchrift 267 De Dode Zeerollen
jaargang 45 • nummer 3 • juni 2013

Ten geleide

In 2000 wijdde Schrift een aflevering aan de rollen van de Dode Zee. Nu, dertien jaar later, is er een goede reden om opnieuw aandacht te schenken aan deze manuscripten. Van 9 juli 2013 tot 6 januari 2014 is een aantal van deze wereldberoemde rollen in Nederland te zien, en wel in het Drents Museum te Assen, waar een tentoonstelling is vormgegeven in nauwe samenwerking met het Qumran Instituut in Groningen. De website van het museum vertelt ons: ‘De tentoonstelling laat originele bijbelse manuscripten en objecten zien uit de derde eeuw vóór Christus tot de eerste eeuw na Christus en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. (...) Verder worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de nederzetting van Qumran en uit Jeruzalem.’

Deze aflevering van Schrift deelt met u recente inzichten in achtergrond en inhoud van de Dode Zeerollen. De ontdekking van deze rollen is van onschatbare waarde gebleken voor het historisch inzicht in de geschriften van de Bijbel. Het moeizame proces van het reconstrueren en ontcijferen van de teksten gaat tot op de dag van vandaag voort. Verschillende complottheorieën, al dan niet met betrokkenheid van het Vaticaan, dompelen deze lang verborgen rollen in een waas van geheimzinnigheid. De manuscripten uit de grotten aan de Dode Zee werden al vroeg in verband gebracht met de ruïnen van het nabijgelegen Qumran en met de essenen. Een voor de hand liggende gedachte, maar is deze relatie ook bewezen?

De studie van deze belangwekkende geschriften betekende een ware ommekeer voor ons begrip van de bijbelse teksten in hun historische context. Maar ook de rollen met niet-bijbelse teksten nemen ons mee in een wereld vol rituelen en voorschriften die we nog steeds niet allemaal kunnen doorgronden, maar die zeker tot de verbeelding spreken.

Lut Callaert, redactiesecretaris

 

Inhoud

Ed Noort De ontdekking 75
Eibert Tigchelaar De Regel van de Gemeenschap 80
Hans Debel Een verzwegen waarheid? 82
Eibert Tigchelaar De Oorlogsrol 87
Marc Vervenne Dode Zeerollen, Qumran en essenen. De illusie van een drie-eenheid? 88
Eibert Tigchelaar De koperen rol 94
Mladen Popovic Nederland, Groningen en de Dode Zeerollen. Een selectief overzicht 95
Bénédicte Lemmelijn De Dode Zeerollen en het Oude Testament 100
Bert Jan Lietaert Peerbolte Boekbespreking 106
  Boekbespreking 107
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Van handschrift tot chronotext 108

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat De ontdekking van Ed Noort. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Noort, Ed: De ontdekking (238.46 kB)