Schrift 269 Marcus Schrift 269 Marcus
jaargang 45 • nummer 5 • december 2013

Ten geleide

De San Marco-basiliek vormt zonder twijfel een hoogtepunt van een bezoek aan Venetië. Boven de poort van Sant’ Alippio, in de voorgevel van de basiliek, is een dertiende-eeuws mozaïek bewaard gebleven waarop het wonder wordt weergegeven dat volgens de legende leidde tot de bouw van de basiliek. In 828-829 brachten twee Venetiaanse kooplieden het lichaam van de heilige Marcus mee uit Alexandrië. In Venetië aangekomen besloten zij deze waardevolle relikwie eerst naar het Dogenpaleis te brengen om het daar veilig te bewaren. Later zou dan bepaald worden waar een kerk voor Sint-Marcus gebouwd zou worden. Maar vlak voor het paleis werd het lichaam zo zwaar dat men het niet langer kon dragen. Met dit wonder gaf de heilige zelf de plaats aan waar hij definitief wilde rusten. Rondom zijn graf verrees de basiliek.

Het evangelie volgens Marcus heeft even wonderlijke trekken als de hierboven vermelde legende. Geschreven in een wat houterige stijl en gebrekkig Grieks spoedt het verhaal zich van de ene episode naar de volgende om ten slotte in sneltreinvaart uit te komen bij het lijdensverhaal. Als lezer of toehoorder voel je vanaf het begin: het gaat fout aflopen met Jezus. Zijn identiteit probeert hij telkens geheim te houden. Waarop is zijn missie gebaseerd? En waarom vraagt hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’? De spanning in het verhaal is te snijden. Het is een open verhaal: de geboortegeschiedenis van Jezus ontbreekt, en het verhaal eindigt abrupt met een leeg graf en angst. In deze aflevering van Schrift ‘luisteren’ we naar Marcus. In zes bijdragen belichten de auteurs aspecten van dit bijzondere evangelie.

Lut Callaert, redactiesecretaris

Inhoud

Sijbolt Noorda Marcus, een verontrustend verhaal 147
Joop Smit Een geheime missie 153
Geert Van Oyen Bondgenoten en lotgenoten. Leerlingen en lezers in het Marcus-evangelie 158
Magda Misset-van de Weg Mensenkind. Jezus Christus, Zoon van God 163
Adelbert Denaux Dit moet wel fout gaan. Lijden en sterven van de messias volgens Marcus 168
Bart Kamphuis Hoe ‘Want ze waren bang’ het slot van Marcus werd 173
Corrie Vervest Boekbespreking
178
  pdf Index van jaargang 45 (2013) 179
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Marcus heeft geen barcode 180

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Hoe ‘Want ze waren bang’ het slot van Marcus werd van Bart Kamphuis. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Kamphuis, Bart: Hoe ‘Want ze waren bang’ het slot van Marcus werd (414.37 kB)