Schrift 271 Obadja en het verraad van EsauSchrift 271 Obadja en het verraad van Esau
jaargang 46 • nummer 2 • april 2014

Ten geleide

Obadja, het vierde boek van de twaalf profeten, telt precies eenentwintig verzen. Het boekje valt in het niet bij zijn voorganger Amos en zijn opvolger Jona. Over de profeet Obadja zelf – zijn naam betekent: dienaar van JHWH – weten we vrijwel niets.

Het boek kent maar één thema: de wraak op Edom. In Jeremia en Jesaja lezen we ook onheilsprofetieën tegen Edom. Wat is er gebeurd, dat de Edomieten zo onder vuur liggen? Het ging mis bij de val van Jeruzalem in 587 vóór Christus. In plaats van hun broeders te helpen heulden de Edomieten met de vijand. Hun stamvader is Esau, de tweelingbroer van Jakob, stamvader van Israël. Zo zijn ze directe familie, ofwel broedervolken, die men, volgens Deuteronomium, niet zal verafschuwen. Terwijl deze Esau in Genesis de eerste stap zet tot verzoening met zijn broer Jakob, wordt hij in het boek Obadja neergezet als de verrader. Heeft Esau dan twee gezichten?

Waarom precies Obadja de geschikte profeet is om tegen dit volk van leer te trekken, lezen we in het traktaat Sanhedrin 39b van de Babylonische Talmoed. De Edomiet Obadja woonde aanvankelijk bij de goddeloze Achab en Izebel, maar nam hun slechte daden niet over en bekeerde zich tot het jodendom. Esau daarentegen had de godvruchtige Isaak en Rebekka als ouders, maar leerde erg weinig van hun goede daden. Wie kon er beter tegen de Edomieten, de afstammelingen van Esau, reageren dan iemand die daar zelf vandaan kwam?

Esau lijkt vóór alles een mythische werkelijkheid geworden. Wat maakt het beeld van de verraderlijke broer zo aantrekkelijk? Zowel vanuit literair als vanuit theologisch standpunt loont het de moeite het boek Obadja nauwgezet te lezen, met aandacht voor de plaats die deze ‘kleine profeet’ inneemt tussen zijn grote collega’s.

Lut Callaert, redactiesecretaris

Inhoud

Klaas Spronk Obadja onder de profeten 39
Bob Becking Het verraad van Edom 44
Harm van Grol Koper, Qos en het zitvlees van Edom 49
Bert Dicou Ik vrees mijn tweelingbroer 56
Harm van Grol Flavius Josephus over de Idumeeërs 63
Eric Ottenheijm Kinderen van Esau 65
Bert Jan Lietaert Peerbolte Boekbespreking 70
Wim Delsman Boekbespreking 71
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Obadja vandaag 72

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Obadja onder de profeten van Klaas Spronk. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Spronk, Klaas: Obadja onder de profeten (538.58 kB)