Schrift 272 PetrusSchrift 272 Petrus
jaargang 46 • nummer 3 • juni 2014

Ten geleide

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Deze gevleugelde woorden, gezet in een kleurrijke mozaïek-inscriptie, sieren de koepel boven het graf van Petrus in de kerk die zijn naam draagt, de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Ook vormen ze de basis van het motet dat Lorenzo Perosi in 1905 componeerde en dat vaak gezongen wordt op 29 juni, de dag waarop de marteldood van Petrus en Paulus wordt herdacht.

Wie Petrus zegt, zegt rots. Het beeld is ontleend aan Matteüs 16,13-19, maar in hoeverre de apostel steeds als rots functioneerde, is twijfelachtig. Petrus is een van de prominentste discipelen van Jezus. In de evangeliën treffen we zijn naam bijna honderd keer aan, en ook in Handelingen speelt hij een belangrijke rol. Verder staan er in het Nieuwe Testament nog twee brieven op zijn naam. Petrus is echter iemand met twee gezichten, en hij draagt verschillende namen. Zijn ouders noemden hem Simon. Waarom noemt Jezus hem dan Kefas?

Niet alleen Paulus maakte reizen, ook Petrus deed verschillende plaatsen aan. Hoe luidde zijn boodschap? En welke mensen werden daardoor aangesproken?

Ook buiten de canon lezen we interessante wetenswaardigheden over deze belangrijke apostel. De apocriefe geschriften schetsen een rijk beeld van hem. Wie kent niet de woorden ‘Quo vadis?’, de vraag die Petrus aan Jezus stelt wanneer deze op weg is naar Rome. Deze vraag inspireerde niet alleen de literaire kunst, de film- en de muziekwereld, maar werd in de jaren tachtig van vorige eeuw zelfs de naam van een computerspel.

Petrus wordt veelal voorgesteld met zijn kenmerkende attributen: zijn grijze baard, het vissersnet, het omgekeerde kruis, de kraaiende haan en natuurlijk de sleutels van de hemelpoort, waarop het embleem van het pausschap gebaseerd is.
In dit nummer van Schrift worden de vele facetten van Petrus belicht. Een discipel die een bijzondere plaats inneemt tussen de volgelingen van Jezus, en die van groot belang is voor de kerk.

Lut Callaert, redactiesecretaris

Inhoud

Wim Weren Petrus alias Kefas, bijnamen van Simon alias Simeon 75
Joop Smit Petrus: struikelblok en rots 80
Bert Jan Lietaert Peerbolte Petrus in Handelingen 85
Bert Jan Lietaert Peerbolte Petrus als brievenschrijver 90
Magda Misset-van de Weg En Petrus vertrok naar elders 92
Bert Jan Lietaert Peerbolte De apocriefe Petrus 97
Gerard van Broekhuizen Petrus en Rome 102
Gerard van Broekhuizen In Petrus’ schoenen. Over de apostolische successie 106
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Handen af van deze man! 108

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Petrus: struikelblok en rots van Joop Smit. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf  Smit, Joop: Petrus: struikelblok en rots (287.78 kB)