Titelblad277cSchrift 277 Zonde
jaargang 47 • nummer 3 • juni 2015

Ten geleide

Kleine Lotte, ons vierjarig nichtje, wilde op een snikhete zomerdag in haar badpak naar school. Dat mag niet, legde haar moeder uit. 'Van wie mag dat niet, mama, van de goede God of van de politie?' Zo klein als ze was, zo feilloos voelde ze het verschil tussen de regels die mensen met elkaar afspreken en de regels waarvan we aannemen dat ze door God aan ons zijn opgelegd.

De omroep RKK (www.rkk.nl) geeft als definitie van zonde: ‘een overtreding van een goddelijk gebod’. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (www.etymologie.nl) leert dat zonde oorspronkelijk een rechtsterm was, die na de kerstening een christelijke betekenis heeft gekregen.

Algemeen wordt de notie zonde dan ook verbonden met het christelijk geloof, meer in het bijzonder met de Bijbel. Volgens de traditie wordt de mens daarin getekend als zondig vanaf zijn geboorte. En deze zondige natuur moet aan banden worden gelegd door wetten en voorschriften. Is dit traditionele beeld ook werkelijk op bijbelteksten gebaseerd? In Genesis hoofdstuk 3 lezen we al dat de mens de wet van God overtreedt. De profeten van Israël en Juda spreken voortdurend over zonde en schuld. Zonder hen was zonde beslist niet zo’n centraal thema geworden. Jezus gaat naar de zondaars en zit met hen aan tafel, wat hem de beschuldiging ‘vriend van zondaars’ oplevert. En Paulus? Om zijn opvatting van zonde goed te begrijpen, moeten we beseffen dat hij schrijft met het oog op het einde der tijden.
En nog steeds is de westerse cultuur doordrongen van de bijbelse visie op zonde en zondigheid. Maar bestaat zonde nog wel voor hen die afstand nemen van de orthodoxe leer, en zelfs de kerk verlaten? Tegenover wie voelen zij zich nog schuldig?

Schrift neemt u mee op zoek naar bijbelteksten over zonde en hun impact op onze huidige tijd.

Lut Callaert, redactiesecretaris

Inhoud

Harm Goris Traditionele christelijke beelden van zondigheid en zonde 75
Maarten den Dulk Misdaad in Genesis 81
Harm van Grol Zonde van de profeten? 86
Corrie Vervest Lucas, vriend van tollenaars en zondaars 91
Patrick Chatelion Counet Paulus en de zonde 96
Hetty Zock Erfzonde, depressie en het ik-tijdperk 101
Wil Rikmanspoel Lezers zijn tevreden over Schrift 107
Gerard van Broekhuizen Naschrift: De actualiteit van de zonde 108

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Paulus en de zonde van Patrick Chatelion Counet. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf Chatelion Counet, Patrick: Paulus en de zonde (560 KB) pdf
(560 KB)