Titelblad 278Schrift 278 Jezus
jaargang 47 • nummer 4 • september 2015

Ten geleide

Na vijf jaar was in 2015 de lijkwade van Turijn opnieuw te bewonderen. Het linnen kleed waarin, volgens de legende, Jozef van Arimatea het lichaam van Jezus heeft gewikkeld voordat het werd begraven, toont de afdrukken van een gefolterd man. Op 21 juni heeft paus Franciscus de beroemde relikwie vereerd. Naar aanleiding van de begeleidende tentoonstelling hebben experts van de Italiaanse politie geprobeerd het gezicht van de jonge Jezus te reconstrueren met behulp van moderne technieken die ook worden aangewend bij het opsporen van criminelen en vermisten die al jaren niet meer gezien zijn. Volgens de media met verbluffend resultaat.

Heeft Jezus ooit echt bestaan? Of zijn de verhalen over de goddelijke Christus afgeleid van oude Egyptische mythen? Het onderzoek naar de historische Jezus is al eeuwenoud, en het is interessant te reconstrueren hoe dit in grote lijnen is verlopen. Naast het Nieuwe Testament getuigen ook andere bronnen van het optreden van Jezus, bijvoorbeeld de geschriften van Flavius Josephus. Was Jezus een profeet met een bijzondere boodschap, of veeleer een wijze goeroe-filosoof? Om meer te weten te komen over het jodendom ten tijde van Jezus moeten we de brieven van Paulus raadplegen. Wij stellen ons Jezus voor als een volwassen man, een leraar die rondtrekt, vergezeld van zijn leerlingen. Het beeld van Jezus als echtgenoot en als vader van een aantal kinderen zit niet direct op ons netvlies. Hoe zien de christenen buiten de westerse wereld Jezus? Kerken in Azië en Afrika zijn de laatste decennia volwassener geworden, compleet met een eigen theologie en eigen Jezus-beelden.

Dat Jezus blijft fascineren, bewijst de glossy met zijn naam die begin dit jaar verscheen en volgens de uitgever een daverend succes is. In de uitzending ‘De Nieuwe Wereld’ van 8 februari vertelt Arthur Japin dat zijn nieuwsgierigheid en hang naar het ongerijmde voldoende redenen waren om positief te reageren op de vraag om hoofdredacteur te worden van deze publicatie. Jezus is in! Misschien is ook uw nieuwsgierigheid uitgangspunt voor een zoektocht.

Lut Callaert, redactiesecretaris

Inhoud

Wim Weren Liever een historische dan een mythische Jezus 111
Geert Van Oyen Het mysterie van het koninkrijk van God volgens Jezus 117
Peter J. Tomson Jezus als joodse leraar 122
AnneMarie Luijendijk Was Jezus getrouwd? 127
Martien E. Brinkman De niet-westerse Jezus 132
Bert Jan Lietaert Peerbolte Heeft Jezus wel geleefd? De ontkenning van Jezus’ bestaan in heden en verleden 137
Albert Kamp Boekbespreking 142
Marieke Beeftink Boekbespreking 142
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Übermalung 144

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Het mysterie van het koninkrijk van God volgens Jezus van Geert Van Oyen. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf Van Oyen, Geert: Het mysterie van het koninkrijk van God volgens Jezus (519 KB)