Schrift 284 Psalmen in fragmenten  jaargang 48 • nummer 5 • december 2016Schrift 284 Psalmen in fragmenten
jaargang 48 • nummer 5 • december 2016

Ten geleide

Dit is het laatste nummer van Schrift onder de huidige redactie. Drie leden nemen afscheid: Ellen van Wolde na 34 jaar, eerst als redactielid (1982-1998), daarna als hoofdredacteur (1998-2016), Wil Rikmanspoel als eindredacteur en vormgever (1995–2016) en Lut Callaert als redactiesecretaris (2006-2016).

We hebben het met genoegen gedaan, en geven het stokje graag door aan een nieuwe redactie. De komende jaargangen zullen inhoudelijk van hetzelfde hoge niveau blijven, maar de vormgeving gaat veranderen, want Schrift krijgt een nieuw jasje. De uitgever zal u daarover verder informeren.

In deze aflevering hebben we tien auteurs gevraagd ons zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit hun wetenschappelijk onderbouwde studie iets mee te delen over psalmen of psalmfragmenten die hen aanspreken. Het resultaat is een gevarieerd nummer met boeiende doorkijkjes.

Een hartelijke groet aan alle trouwe Schrift-lezers,

Ellen van Wolde, hoofdredacteur

Inhoud

Joop Smit Ik ga op weg en ik neem mee ... 147
Maarten den Dulk ‘Waarom woeden de volken …?’– psalm 2 150
Gerard van Broekhuizen Psalm 29 – hoe kan dat en waar vind je dat? 153
Klaas Spronk Het inzicht in psalm 49 156
Marjo C.A. Korpel Gods Geest en onze geest – psalm 51 159
Bert Jan Lietaert Peerbolte Psalm 91 162
Ellen van Wolde Psalmen opnieuw – psalm 104 165
Harm van Grol Psalm 114: een anamnetisch spektakel 168
Michael Bakker Het stukslaan van kinderen op de rots. Een orthodoxe lezing van psalm 137 171
Marcus van Loopik Voorzienigheid en vrijheid. Enkele gedachten bij psalm 139 174
Ellen van Wolde Boekbespreking 177
Harm van Grol Boekbespreking 178
  Index jaargang 48 (2016) 179
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Psalmen in beeld 180

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Ik ga op weg en ik neem mee ... van Joop Smit. Hier kunt u dit artikel downloaden: pdf Smit, Joop, 'Ik ga op weg en ik neem mee ...' (99 KB)