Schrift 285 Alleen de Schrift?Titelblad285c
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 5

Ten geleide

Schrift is vernieuwd. Een (deels) nieuwe redactie, een nieuwe lay-out en een klein beetje een nieuwe opzet. Het is met gepaste trots dat wij als nieuwe redactie het eerste exemplaar van Schrift nieuwe stijl presenteren. We zijn veel dank verschuldigd aan de drie redactieleden die in 2016 gestopt zijn: Ellen van Wolde, Lut Callaert en Wil Rikmanspoel. Zij hebben het blad vele jaren gedragen en het aan ons als nieuwe redactie doorgegeven.

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de reformatie begon door het optreden van Maarten Luther. Luthers credo sola scriptura (‘alleen de Schrift!’) heeft in protestantse kring veel navolging gekregen. Niet de priesterlijke structuur, maar de heilige Schrift dient volgens Luther centraal te staan in de omgang van de gelovige met God. We bezien Luthers ideeën over de Schrift. Wordt de herdenking niet te commercieel? En is Luther nog wel actueel?

Bert Jan Lietaert Peerbolte

Inhoud

Gerard van Broekhuizen Alleen de Schrift? 7
Janneke Stegeman Waarom lees ik de Bijbel? 13
Sabine Hiebsch Luther en de Bijbel 15
Mgr.dr. Gerard de Korte Waarom lees ik de Bijbel? 23
Riemer Roukema Hieronymus en de Vulgata 25
Ruth Peetoom Waarom lees ik de Bijbel? 33
Bert Jan Lietaert Peerbolte De deuternocanonieke of apocriefe boeken van de Bijbel en de Hebraica Veritas 35
Wim van Vlastuin Waarom lees ik de Bijbel? 41
August den Hollander Luthers bijbelvertaling en haar vroege receptie in de Lage Landen 43
Christopher Hitchens Over de 'King James Bijbel' 49
Klaas Spronk en Peter-Ben Smit Contextueel bijbellezen 51
Paus Franciscus Over de Bijbel 59
Bert Jan Lietaert Peerbolte Boekbespreking: De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen 61
Gerard van Broekhuizen Bijschrift: Lutheralia 62

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden
Voor dit nummer is dat   pdf Luthers bijbelvertaling en haar vroegste receptie in de lage landen (310 KB) van August den Hollander
(klik op de titel om te downloaden)