Schrift 287 Judit, geweldig of gewelddadig?
jaargang 49 • nummer 3 • augustus 2017 • pagina 13

Wie het boek Judit voor het eerst openslaat, zal het wellicht verrassen dat het personage waarnaar het boek vernoemd is, pas halverwege het verhaal opduikt. Het geheel valt zo in twee grote delen uiteen: hoofdstuk 1–7 en 8–16. Dit ondersteunt de globale golfslag van beweging en tegenbeweging door het boek heen. De rode draad in het boek Judit is de vraag: wie is er god? Is dat Nebukadnessar, in wiens naam de heiligdommen van overwonnen volkeren verwoest worden opdat alleen hij als godheid erkend zou worden, zoals zijn legeraanvoerder Holofernes nastreeft (6,2)? Of is het jhwh, de God van Israël die door Judit beleden wordt als de godheid van de vernederden?

Ine Van Den Eynde is docent ethiek, filosofie, religie, zingeving en levensbeschouwing in de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Thomas More-campus in Turnhout en Lier