Schrift 229, De radicale Jezus
 jaargang 39 • nummer 1 • februari 2007 • pagina 9
 

De evangelist Matteüs is zo helder als glas: Jezus is de vervulling van de profetische verwachtingen uit het Oude Testament. Maar diezelfde Jezus is wel erg hard: ‘Volg mij, en laat de doden de doden begraven.’ Wie kan dit? Deze Jezus is niet te volgen!

Cees den Heyer is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen.

Aanvullende gegevens