Schrift 277 Zonde
jaargang 47 • nummer 3 • juni 2015 • pagina 91

Bij het lezen van de titel hierboven hebt u misschien even gedacht aan een zetfout. In de evangeliën staat toch dat
Jezus een vriend was van tollenaars en zondaars? Dat is ook zo, maar in dit artikel zult u lezen dat de zondaars nog een vriend hadden: de evangelist Lucas. Om dat te ontdekken moeten we alle evangeliën even de revue laten passeren. Maar we beginnen bij degenen om wie hier alles draait, de zondaars.

Corrie Vervest is theoloog en was werkzaam in het onderwijs.

 

Aanvullende gegevens