Schrift 277 Zonde
jaargang 47 • nummer 3 • juni 2015 • pagina 96

Paulus schrijft aan het einde der tijden. Wie Paulus goed wil begrijpen, en zeker zijn opvatting van de zonde, moet dit voor ogen houden. Maar kan dat? Kunnen we, twee millennia later, meedenken en meevoelen met iemand die ieder moment de apocalyps verwacht en de wederkomst van Christus?

Patrick Chatelion Counet is buitengewoon hoogleraar ‘De Bijbel in de Nederlandse Cultuur’ aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Bijbels Museum en de NCRV en secretaris-generaal van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Paulus en de zonde van Patrick Chatelion Counet. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf Chatelion Counet, Patrick: Paulus en de zonde (560 KB)

 

Aanvullende gegevens