Schrift 277 Zonde
jaargang 47 • nummer 3 • juni 2015 • pagina 101

In Nederland zijn ook de katholieken calvinistisch, wordt wel gezegd. Men bedoelt dan dat Nederlanders het leven zwaarder zouden nemen dan hun zuiderburen. Zij hebben een somberder kijk op de dingen, en van de mens heeft men niet zo’n hoge pet op: die is van nature zondig, geneigd het kwade te doen. De katholieke biechtpraktijk, die het mogelijk maakt na begane zonden weer met een schone lei te beginnen, werkt in Nederland blijkbaar minder goed. De invloedrijke leer van de zogenoemde ‘zware’, orthodox-gereformeerde kerken zou hieraan debet zijn. Daar ligt de nadruk namelijk op God als strenge rechter, en niet op een liefdevolle, genadige God. Verandert die sombere levensinstelling in de hedendaagse samenleving, nu zo veel mensen afstand hebben genomen van de orthodoxe leer en de kerk hebben verlaten? Zelfverwerkelijking en autonomie zijn centrale waarden geworden, en ‘in het zweet des aanschijns je brood verdienen’ lijkt plaats te hebben gemaakt voor het gebod ‘gij zult genieten’.

Hetty Zock is bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Aanvullende gegevens