Schrift 280 Erasmus en de tekst van het Nieuwe Testament
jaargang 48 • nummer 1 • februari 2016 • pagina 14

In april 1516 verscheen bij de Bazelse drukker Johannes Froben onder de titel Novum Instrumentum een editie van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, voorzien van een nieuwe Latijnse vertaling. Beide, editie en vertaling, waren het werk van de humanistische theoloog Desiderius Erasmus van Rotterdam. De verschijning van het Novum Instrumentum kan om meer dan één reden historisch genoemd worden. Voor het eerst was nu de tekst van het Griekse Nieuwe Testament in gedrukte vorm volledig beschikbaar. Deze editie zou het fundament vormen voor verschillende vertalingen in de volkstaal. Zij markeert ook een stap vooruit op de weg naar de moderne, historisch-kritische bijbelwetenschap. Bovendien was het gedurfd een Latijnse vertaling te presenteren die als een verbetering ten opzichte van de kerkelijk goedgekeurde Vulgaatvertaling werd gepresenteerd. Erasmus leverde met zijn editie van het Nieuwe Testament dus een prestatie van groot formaat: een kleine revolutie in de wereld van geloof en wetenschap.

Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant te Oosterbeek.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Erasmus’ editie van 1516 en de textus receptus. van Peter Nissen. Hier kunt u dit artikel downloaden: pdf Nissen, Peter: Erasmus’ editie van 1516 en de textus receptus. (313 KB)

 

Aanvullende gegevens