Schrift 280 Erasmus en de tekst van het Nieuwe Testament
jaargang 48 • nummer 1 • februari 2016 • pagina 20

Met zijn Novum Instrumentum had Erasmus een enorm ei gelegd, en hij wist – of hij kon in ieder geval vermoeden – dat dit ei na al het werk ook gemakkelijk zou kunnen breken. Een nieuw Grieks Nieuwe Testament met een nieuwe Latijnse vertaling zou de oude standaardvertaling van de kerk, de Vulgaat van Hiëronymus, misschien voor altijd in de schaduw stellen. Je kon op je vingers natellen dat de kerk redenen had om daar niet blij mee te zijn.

Gerard van Broekhuizen is theoloog en kunstenaar.

 

Aanvullende gegevens