Schrift 280 Erasmus en de tekst van het Nieuwe Testament
jaargang 48 • nummer 1 • februari 2016 • pagina 22

Het lijkt zo’n eenvoudige vraag, die mij werd voorgelegd. Wil onze lezers vertellen hoe de textus receptus in de negentiende eeuw aan zijn eind gekomen is. De redactie suggereerde een directe samenhang met de grote ontdekkingsreizen, die vele nieuwe handschriften aan het licht brachten. De held van dat verhaal zou Tischendorf zijn, de ontdekker van de Codex Sinaiticus, een van de oudste volledige handschriften van de Bijbel. En was het niet Tischendorfs editie van het Nieuwe Testament die het primaat van de textus receptus doorbrak?

Sijbolt Noorda is bijbelwetenschapper, werkte mee aan de herziene Willibrordvertaling (1992) en was voorzitter van het projectbestuur van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

 

Aanvullende gegevens