Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 39

Kwetsbaar zijn we. In het licht van de dood. In het licht van het leven. Op zoek naar betekenis, wijsheid, inzicht.
Vragenderwijs. Tastenderwijs. Niet wetend of onze beelden wanen zijn of diepe inzichten. Ordenend met onze individuele hersenen, naar de sociale patronen van onze cultuur, terwijl we de categorieën van denken volgen zoals die ons zijn aangeleerd in opvoeding en opleiding. We gieten onze ervaringen in een mal en noemen het betekenis. Maar dan ineens bekruipt ons het gevoel: is dit echte wijsheid? Is onze poging tot begrip niet gedoemd te mislukken? Vragen die niet alleen Prediker of Kohelet bezighouden, maar ook ons.

Ellen van Wolde is hoogleraar Exegese van het Oude Testament en bronteksten van het jodendom aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Wat is wijsheid? van Ellen van Wolde. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf Wolde, Ellen van, 'Wat is wijsheid?' (403 KB)

 

Aanvullende gegevens