Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 45

Het boek Prediker doet verslag van een speurtocht naar wijsheid. De inhoud komt geregeld tegendraads op de lezer over en oogt weinig religieus. Joodse uitleggers hebben er net zo mee geworsteld als christelijke, en toch staat dit boek in de canon. De Midrasj van Prediker neemt het slot van Prediker – ‘Vrees God en onderhoud zijn geboden’ – als uitgangspunt om de uitspraken van Salomo, de vermeende auteur van dit bijbelboek, uit te leggen.

Eveline van Staalduine-Sulman is universitair docent Oude Testament aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanvullende gegevens