Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 50

Het boek Prediker deelt het perspectief van de man. Een patriarchale man. Vrouwen komen meestal niet voor, soms wel, en dan meestal in negatieve zin. Kunnen we Kohelet lezen met vrouwenogen? De auteur neemt ons mee in haar fascinerende zoektocht naar de relevantie van dit bijbelboek voor vrouwen.

Willien van Wieringen is docent Oude Testament / Hebreeuws aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing te Utrecht en is werkzaam bij de afdeling Pers en Communicatie van het bisdom Rotterdam.

 

Aanvullende gegevens