Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 55

De auteur van Prediker lijkt gefascineerd te zijn door de dood. De stam mot (dood) en zijn afgeleiden komen niet minder dan twaalf maal voor in dit relatief kleine bijbelboekje, terwijl het aantal verzen waarin de realiteit van de dood aanwezig is, een veelvoud daarvan bedraagt. Meermaals herinnert het boek zijn lezers eraan dat het menselijke sterven onafwendbaar is: ‘Geen mens kan tegenhouden dat zijn adem vergaat (…) geen mens ontvlucht het slagveld van de dood’ (Prediker 8,8). Tegelijkertijd echter wekt Prediker de indruk de dood boven het leven te verkiezen, want ‘Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer’ (7,2) en ‘De doden zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden’ (4,2). Wat wil Prediker ons nu eigenlijk zeggen over de dood?

Hans Debel is oudtestamenticus en doceert Oude Testament en bijbels Hebreeuws aan het Grootseminarie te Brugge.

 

Aanvullende gegevens