Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 65

Prediker kwam mijn leven binnen als een zorgelijke wijsgeer die met een zekere gelatenheid constateerde dat er voor alles een tijd was, zowel voor het leven als voor de dood. Zo klonk het althans in de kerk van mijn jeugd. Later, toen ik studeerde, werd hij de brutale vrijdenker, die het voordeel van de twijfel zocht en die het waagde om het niets in de ogen te zien. Hij moest te vinden zijn in het gezelschap van de meest kritische, Griekse denkers van zijn tijd. Hij kreeg het gezicht van de agnost, sceptisch op het cynische af. Gaandeweg veranderde echter zijn gezicht, toen ik me realiseerde dat zijn boek ieder jaar gelezen werd op het joodse Loofhuttenfeest. Hij voegde zich bij zijn volksgenoten wanneer ze hun leven vergeleken met een tocht door de woestijn. Hij werd een weggenoot met wie je gesprekken kunt voeren die je – zo ver van huis als je was – dichter bij jezelf brengen. Zo kreeg hij de trekken van een wijze supervisor die met me meedacht in de moeilijkste momenten van mijn leven.

Maarten den Dulk is emeritus hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Leiden.

 

Aanvullende gegevens