Schrift 282 Elia, Ezra en het fanatisme
jaargang 48 • nummer 3 • juni 2016 • pagina 86

Een na-ijverige God die geen andere goden naast zich duldt. Zowel in de publieke opinie als in het monotheïsmedebat heeft JHWH een fascinerend en gevaarlijk karakter. Een karakter dat particularisme en vijanddenken in de hand werkt, dat haaks staat op verdraagzaamheid. De auteur onderzoekt of de notie van een jaloerse God nog waarde heeft in onze pluralistische tijd, waarin we andere godsdiensten dan de onze in hun waarde willen laten.

Bart Dubbink is masterstudent aan de Theologische Universiteit (Kampen).

 

Aanvullende gegevens