Schrift 282 Elia, Ezra en het fanatisme
jaargang 48 • nummer 3 • juni 2016 • pagina 96

Wij schrikken ervan. Wij brengen standvastigheid snel in verband met fanatisme, en fanatisme met geweld. Dit zorgt ervoor dat waar ooit gelovigen met de profeet Elia wegliepen, wij terugschrikken van zijn heftige reacties. En de uitspraak van de priester Ezra die zich tegen het huwen van leden van het volk Israël met vertegenwoordigers uit andere volken keert, met de klacht dat zo ‘het heilige zaad zich vermengd heeft met de omwonende volken’, doet vermoeden dat er op etnische zuivering wordt aangestuurd. Blokkeert onze recente en actuele geschiedenis voor ons de toegang tot de bevrijdende boodschap die deze teksten bevatten? Of kunnen we daartoe toch doordringen? Een poging.

Erik Borgman is hoogleraar publieke theologie aan de Tilburg School of Humanities.

 

Aanvullende gegevens