Schrift 282 Elia, Ezra en het fanatisme
jaargang 48 • nummer 3 • juni 2016 • pagina 102

In de laatste decennia is er binnen kerk en theologie duidelijk onbehagen ontstaan over geweldsteksten in de Bijbel. Christenen die de Bijbel lezen, voelen soms beklemmende vragen bij zich bovenkomen. Is de uitroeiing van de Kanaänieten iets anders dan wat er in Srebrenica gebeurde, namelijk genocide? Wat is het verschil tussen Simson die in een zelfmoordactie talloze Filistijnen doodde, en de islamitische strijders die in onze tijd met een bomgordel ook hun duizenden verslaan? En hoe kan iemand die wij tegenwoordig in de psychiatrische inrichting zouden opsluiten omdat hij een stem hoort die hem gebiedt zijn zoon te offeren, onze geestelijke vader zijn?

Sam Janse is nieuwtestamenticus. Van hem verschijnt in de loop van dit jaar het boek Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Hoe gewelddadig is de Ene? Over monotheïsme en geweld van Sam Janse. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf Janse, Sam: Hoe gewelddadig is de Ene? Over monotheïsme en geweld (291 KB)

Aanvullende gegevens