Schrift 283 Metamorfosen van het paradijs
jaargang 48 • nummer 4 • september 2016 • pagina 111

In de biologie is een metamorfose de gedaanteverwisseling van dieren of planten door aanpassing aan wisselende levensomstandigheden. In het boek Metamorfosen schetst Ovidius in de eerste eeuw na Christus het leven van klassieke goden, stervelingen en mythische figuren die telkens een dramatische gedaantewisseling (metamorfose) ondergaan. Zo verandert de nimf Daphne in een laurierboom, en de jager Actaeon in een hert. In het laatste hoofdstuk geeft Ovidius een filosofische onderbouwing, bij monde van de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras, die de leer van eeuwige verandering predikte: alles verandert, niets gaat ten gronde. Alles in de kosmos is voortdurend in beweging, niets blijft gelijk, maar ook niets vergaat volledig.

Ellen van Wolde is hoogleraar Exegese van het Oude Testament en bronteksten van het jodendom aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden. Voor dit nummer is dat Metamorfosen van het paradijsverhaal van Ellen van Wolde. Hier kunt u dit artikel downloaden:  pdf Wolde, Ellen van, 'Metamorfosen van het paradijsverhaal' (355 KB)

 

Aanvullende gegevens