Schrift 283 Metamorfosen van het paradijs
jaargang 48 • nummer 4 • september 2016 • pagina 128

Voor de rabbijnse geleerden uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening was het bijbelse scheppingsverhaal een tekst vol moeilijkheden en mogelijkheden. De moeilijkheden in de tekst boden hun, zoals altijd, uitstekende mogelijkheden om uitbreidende interpretaties te ontwikkelen, midrasj genoemd. De uitleg van de tekst gaf hun de gelegenheid om eigen levensbeschouwelijke ideeën te verspreiden. Deze dubbele functie is de essentie van midrasj.

Lieve Teugels is docent en onderzoeker Joodse Studies aan het departement Religiewetenschappen en Filosofie van de Universiteit Utrecht.

Aanvullende gegevens