Schrift 285 Alleen de Schrift?
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 7

Vier of vijf sola’s, dat zijn de piketpalen die de reformatie al vroeg heeft geslagen. Niet door Maarten Luther als een soort ‘mission-statement’ zelf op papier gezet, maar wel direct ontleend aan zijn gedachtegoed. Sola Scriptura – alleen de Schrift; Sola Fide – alleen het geloof; Sola Gratia – alleen de genade; Solo Christo – alleen Christus; en als een soort paraplu boven dat alles ook nog het Soli Dei Gloria – alleen God de eer. Voor veel protestanten was en is het sola scriptura een vanzelfsprekendheid en als vanzelfsprekendheid is het zelden kritisch bevraagd. Nu echter kunnen we met een afstand van zo’n vijfhonderd jaar opnieuw bezien hoe het sola scriptura zich ontwikkeld heeft en ook de vraag stellen of het ook voor de toekomst nog wel houdbaar is.

Gerard van Broekhuizen is theoloog en kunstenaar

Aanvullende gegevens