Schrift 285 Alleen de Schrift?
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 15

Martin Luthers omgang met de Schrift, zijn schriftverstaan, is niet slechts een onderdeel van zijn theologie, maar de kern ervan. Zijn theologie is in essentie uitleg van de Schrift. Dit artikel belicht een aantal aspecten van Luthers schriftverstaan.

Sabine Hiebsch is ‘W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Scholar’ voor Luther Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Aanvullende gegevens