Schrift 285 Alleen de Schrift?
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 23

De Korte vertelt openhartig over zijn eerste ontmoetingen met de Bijbel als kind in een rooms-katholiek gezin en over wat de Schrift voor hem door de jaren heen heeft betekend.

mgr. Gerard de Korte is sinds 2016 bisschop van het bisdom Den Bosch

Aanvullende gegevens