Schrift 285 Alleen de Schrift?
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 25

Voor de westerse kerk is Hieronymus van Strido van grote betekenis vanwege de Latijnse bijbelvertaling die hij op zijn naam heeft staan. Sinds de zestiende eeuw staat zijn versie van de Schrift bekend als de Vulgata, hetgeen betekent ‘de algemeen verbreide’. In zijn eigen tijd, het einde van de vierde en begin van de vijfde eeuw, vond zijn bijbelvertaling in de Latijnstalige kerk weliswaar niet direct overal ingang, maar uiteindelijk werd zij toch de standaardbijbel van de westerse christenheid.

Riemer Roukema is onderzoekshoogleraar Vroeg christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen

Aanvullende gegevens