Schrift 285 Alleen de Schrift?
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 43

In september 1522 publiceerde de Wittenberger drukker/uitgever Hans Lufft een vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits door Maarten Luther. Deze editie vormde het begin van een stroom van uitgaven van Luthers Duitse bijbelvertaling. De edities zouden een belangrijke invloed hebben op het culturele en religieuze leven in de zestiende eeuw en daarna, in grote delen van Europa. Tijdens Luthers leven verschenen alleen al in Wittenberg 91 bijbeldrukken of delen daarvan, waaronder 21 uitgaven van het Nieuwe Testament en 11 volledige Bijbels. Daarnaast verschenen nog eens 253 deelof volledige uitgaven die elders werden gedrukt.

August den Hollander is hoogleraar Religieus Erfgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam (leerstoel mede gesponsord door de Waalse Kerken)

Uit elk nummer van Schrift wordt één artikel gratis ter downloading aangeboden
Voor dit nummer is dat   pdf Luthers bijbelvertaling en haar vroegste receptie in de lage landen (310 KB) van August den Hollander
(klik op de titel om te downloaden)

Aanvullende gegevens