Schrift 285 Alleen de Schrift?
jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 51

Sola Scriptura was het adagium van de reformatoren. Daarmee kwam de kerkelijke traditie in een kwaad daglicht te staan. Nu de scherpe kanten van de scheiding met Rome eraf zijn, is er ook ruimte voor een herwaardering van de traditie. Ook de protestantse lezers kunnen niet om het feit heen dat zij onlosmakelijk verbonden zijn met de traditie waarin zij staan. Contextueel bijbellezen is een manier om de spanning tussen Schrift en traditie, tussen de vastgelegde tekst en de voortdurend veranderende uitleg vruchtbaar te maken. Dat klinkt mooi, maar het is ook moeilijk. Het vraagt om goede communicatie tussen de verschillende lezers, gebaseerd op openheid en de wil om van elkaar te leren.

Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en
Peter-Ben Smit is hoogleraar op de Dom Hélder Câmara Chair in Contextual Biblical Interpretation, Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam

Aanvullende gegevens