Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 7

Ezechiël is een opmerkelijk mens, opgeleid tot priester, geroepen tot profeet. Zijn boek trekt de aandacht omdat het zich beweegt van crisis naar hoop en aan die hoop gestalte geeft in uitgebreide visioenen. Het wordt nooit saai in dit boek, want het spreekt in parabels en metaforen. Aarnoud Jobsen geeft een inleiding op het boek Ezechiël.

Aarnoud Jobsen is predikant in Goes. Van zijn hand verschenen diverse publicaties over het Oude Testament

Aanvullende gegevens