Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 21

We lezen dat Ezechiël een boekrol te eten krijgt. Deze bijdrage van Adri van der Wal schetst de context van deze bijzondere handeling en vraagt naar haar betekenis. De profeet blijkt drager te worden van het zuchten van God, met voor hemzelf drastische consequenties. Aan het slot is er aandacht voor het boekje dat in Openbaring 10 gegeten wordt en krampen geeft.

Adri van der Wal is predikant in Hoofddorp. Van zijn hand verschenen diverse publicaties over oudtestamentische onderwerpen

Aanvullende gegevens