Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 37

De film Pulp Fiction (1994) behoort ongetwijfeld tot de canon van onze westerse samenleving. Zelfs mensen die nog nooit een film van Tarantino hebben gezien, hebben wel van Pulp Fiction gehoord. De scène waarin Mia Wallace (Uma Thurman) even ‘haar neus gaat poederen’ om vervolgens een behoorlijke hoeveelheid heroïne op te snuiven, is iconisch. Wat Frank Bosman betreft (en gelukkig staat hij hierin niet alleen) steelt een andere scène uit Pulp Fiction echter de show, de scène van Ezechiël 25,17. Die scène van wraak en vergeving staat hier centraal. Wat heeft Tarantino met wraak? En God? Overigens, lees jij de Bijbel?

Frank G. Bosman is onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology bij het departement Systematische Theologie en Filosofie

Aanvullende gegevens