Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 45

Wie hoofdstuk 37 van het boek Ezechiël gaat lezen, komt terecht in een wonderlijke wereld. Misschien mag je de hele Bijbel wel een wonderlijk boek noemen, maar voor het boek van de profeet Ezechiël en in het bijzonder voor het visioen van het ‘dal vol beenderen’ geldt dat zeker. In dit artikel worden twee aspecten hiervan besproken: de plaats in het ‘verhaal van Ezechiël’ en de ‘feitelijke’ inhoud van de tekst. Ten slotte gaat auteur Peter Booij nog kort in op de interpretaties en associaties die deze tekst heeft opgeroepen.

Peter Booij is vertaler en theoloog. Werkte als oudtestamenticus en bijbelvertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Aanvullende gegevens