Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 53

In het boek Ezechiël worden de val, de herrijzenis en de glorieuze toekomst van Israël in zowel woorden als beelden weergegeven. Dit alles loopt uit op het visioen van een nieuwe tempel, het hoogtepunt en sluitstuk van het boek Ezechiël. In dit artikel zoeken we naar antwoorden op de vraag hoe woord en beeld zich tot elkaar verhouden in het tempelvisioen van Ezechiël.

Konstantin Stijkel is promovendus aan de PThU

Aanvullende gegevens