Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 13

Stabilitas loci is de huisregel van God. Voor Hem niet elke zeven jaar een nieuwe woning. Hij woont waar Hij woont, in de tempel te Jeruzalem. Maar dan ziet een priester God zitten op een troon met wielen. Wat is er aan de hand, dat nota bene een tempeldienaar een visioen krijgt van een verhuisbare God? Harm van Grol gaat in deze bijdrage op zoek naar de theologische kern van dit visioen, maar wil ook recht doen aan de materiële kant. Hoe ziet die troon eruit? Hoe gaat die verhuizing in zijn werk?

Harm van Grol is universitair docent Exegese van het Oude Testament aan de Universiteit van Tilburg

Aanvullende gegevens