Schrift 287 Judit, geweldig of gewelddadig?
jaargang 49 • nummer 3 • augustus 2017 • pagina 35

Wie in de NBV Studiebijbel leest hoe volgens Lucas 1,42 Elisabet haar zwangere nichtje Maria jubelend begroet met de woorden ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen’, ziet in de kantlijn een verwijzing naar Rechters 5,24 en Judit 13,18. Dat is een belangrijke aanwijzing voor de hedendaagse lezer. Lucas ging er bij het schrijven van zijn evangelie ongetwijfeld vanuit dat zijn lezers uit zichzelf wel het verband met de genoemde teksten uit de bekende verhalen over Jaël en Judit zouden leggen. Tegenwoordig is dat echter bij de afnemende bijbelkennis allerminst vanzelfsprekend. Daarom is het jammer dat in veel moderne bijbeluitgaven tekstverwijzingen ontbreken.

Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam

Aanvullende gegevens