Schrift 287 Judit, geweldig of gewelddadig?
jaargang 49 • nummer 3 • augustus 2017 • pagina 53

De ontstaanstijd van het boek Judit – vermoedelijk aan het einde van de tweede eeuw voor Christus – was een spannende tijd voor de groep die zichzelf als erfgenamen van Abraham zag. In meer dan één opzicht waren ze druk bezig zichzelf opnieuw op de landkaart te zetten. Onder leiding van de priesterfamilie van de Makkabeeën vormde zich voor het eerst in een half millennium weer een onafhankelijke staat op het terrein van het voormalige koninkrijk Juda. Naast de strijd om de fysieke grenzen van dat nieuwe ‘joodse’ rijk kwam ook de vraag op naar zijn ideële grenzen. Verschillende groepen gaven verschillende antwoorden op de vraag wie op welke manier deel uitmaakte van die nieuwe staat. Ook de vraag hoe om te gaan met hen die buiten deze staat vielen, riep uiteenlopende antwoorden op. Het boek Judit kan worden gelezen als één stem in dit debat – een stem die in sommige opzichten de conservatieve insteek van 1 Makkabeeën onderuithaalt, maar die in andere opzichten juist verscherpt.

Anne-Mareike Wetter is hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Aanvullende gegevens