Schrift 280 Erasmus en de tekst van het Nieuwe Testament
jaargang 48 • nummer 1 • februari 2016 • pagina 28

In de twintigste eeuw heeft de bestudering van de tekstgeschiedenis van het Nieuwe Testament een grote vlucht genomen. Sinds 1975 is het vaststellen van de juiste tekst geen taak meer van een enkel individu, maar is het teamwerk geworden. Een groot aantal gedigitaliseerde handschriften is beschikbaar. Hoe opent de digitale revolutie nieuwe mogelijkheden voor het type onderzoek waarmee Erasmus vijfhonderd jaar geleden begon?

Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Aanvullende gegevens