Schrift 282 Elia, Ezra en het fanatisme
jaargang 48 • nummer 3 • juni 2016 • pagina 80

De video’s van de onthoofdingen door Muhammad Jassim Abdulkarim Olayan al-Dhafiri, bijgenaamd Jihadi John, brachten ons naar Elijahu ha-Tisjbi mi-Tosjabe Gil‘ad, de slager van de Karmel. Van de eerste is het woord: ‘We’ll begin to slaughter your people on your streets.’ De tweede slachtte achthonderdvijftig profeten bij de beek Kison. We richten ons in deze bijdrage op Elia en doen een poging om zijn geweld historisch te plaatsen. Tegelijkertijd willen we weten hoe de verteller de daden van Elia duidt en hoe het literaire personage Elia zich verhoudt tot de God voor wie hij strijdt.

Harm van Grol is universitair docent Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology.

 

Aanvullende gegevens