Schrift 282 Elia, Ezra en het fanatisme
jaargang 48 • nummer 3 • juni 2016 • pagina 91

Ezra treedt in het verhaal over de gemengde huwelijken (Ezra 9-10) op als een mollah, een wetgeleerde prediker. Hij maakt deel uit van een radicale orthodoxe beweging en preekt tegen elke zweem van afgoderij. Zijn preek is geënt op de profetische traditie, maar leest die zo zwart mogelijk. De motor voor zijn revolutionaire standpunt zijn schuld en angst.

Harm van Grol is universitair docent Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology.

 

Aanvullende gegevens