Schrift 284 Psalmen in fragmenten
jaargang 48 • nummer 5 • december 2016 • pagina 156

Mijn psalm is psalm 49. Dat begon meer dan dertig jaar geleden. Ik werkte toen aan mijn proefschrift over een mogelijke positieve verwachting voor het leven na de dood in de tijd van het Oude Testament. Tegen de gangbare opvatting van de wetenschap in dacht ik te kunnen aantonen dat zo’n positieve verwachting er wel degelijk was, en dat die ook veel ouder was dan het idee van een opstanding van de doden aan het einde der tijden, zoals dat in Daniël 12 is geformuleerd.

Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam.

 

Aanvullende gegevens