Schrift 284 Psalmen in fragmenten
jaargang 48 • nummer 5 • december 2016 • pagina 162

De eerste keer dat psalm 91 mij opviel, was tijdens de dagsluiting bij de broeders in abdij Maria Toevlucht in Zundert, een aantal jaren geleden. Het ritme van de psalm, de langzaam donker wordende buitenlucht, de woorden van een eeuwenoude liturgie – het waren de randvoorwaarden waardoor ik plots de woorden van deze psalm hoorde op een manier die eerder niet was voorgekomen.

Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Aanvullende gegevens