Schrift 284 Psalmen in fragmenten
jaargang 48 • nummer 5 • december 2016 • pagina 171

Aan de rivieren van Babylon, daar zaten wij te wenen, bij de herinnering aan Sion.’ Deze treurige woorden hebben tot op de huidige dag componisten geïnspireerd. Binnen de Russisch-orthodoxe traditie bestaan zelfs verschillende toonzettingen van psalm 137. Deze worden gebruikt op de drie zondagen die voorafgaan aan de Grote Vasten.

Michael Bakker is priester in de Russisch-orthodoxe kerk en directeur van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

 

Aanvullende gegevens