Schrift 280 Erasmus en de tekst van het Nieuwe Testament
jaargang 48 • nummer 1 • februari 2016 • pagina 34

Harm van Grol bespreekt:
M. de Jong, Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal? Uitgangspunten, keuzes, dilemma’s, Jongbloed, Heerenveen 2014, ISBN 978 90 8912 084 7, 189 bladzijden, € 14,95