Schrift 280 Erasmus en de tekst van het Nieuwe Testament
jaargang 48 • nummer 1 • februari 2016 • pagina 34

Yvonne van den Akker-Savelsbergh bespreekt:
N.A. Riemersma (redactie), Lucas & Handelingen (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 29), Uitgeverij 2VM, Bergambacht 2014, ISBN 978 94 90393 43 4, 173 bladzijden, € 23,95